Регламент

Проектът предвижда провеждане на състезание между отделните паралелки в две възрастови групи 5-7кл. и 8-11кл. в три направления:

І направление: Състезание между паралелките по училища

Всяка паралелка, участваща в състезанието приема за свой патрон, народен будител – велик българин, различен от този които тя е избрала в предходните години в които е участвала в проекта. Извършва издирвателска и събирателска дейност, с цел събиране на информация за живота и делото на избрания патрон и неговия принос за развитие и утвърждаване на българщината и българския дух.

Състезанията се провеждат първо по випуски, а след това между първенците на випуските до излъчване на паралелка първенец във всяка от възрастовите групи 5-7кл. и 8-11кл. на принципа на елиминациите.

>Подробна информация за Първото направление на Народните будители и Аз.

IІ направление: Състезание между паралелките – първенци на отделните училища в съответната Община (Район).

Всяка паралелка, участваща в състезанието приема за свой патрон, народен будител – велик българин, различен от този които тя е избрала в предходните години в които е участвала в проекта. Извършва издирвателска и събирателска дейност, с цел събиране на информация за живота и делото на избрания патрон и неговия принос за развитие и утвърждаване на българщината и българския дух.

Състезанията се провеждат първо по випуски, а след това между първенците на випуските до излъчване на паралелка първенец във всяка от възрастовите групи 5-7кл. и 8-11кл. на принципа на елиминациите.

Подробна информация за Второто направление на Народните будители и Аз.

IIІ направление: Областно (Градско) състезание между паралелките – първенци на Общините (Районите).

Всяка паралелка, участваща в състезанието приема за свой патрон, народен будител – велик българин, различен от този които тя е избрала в предходните години в които е участвала в проекта. Извършва издирвателска и събирателска дейност, с цел събиране на информация за живота и делото на избрания патрон и неговия принос за развитие и утвърждаване на българщината и българския дух.

Състезанията се провеждат първо по випуски, а след това между първенците на випуските до излъчване на паралелка първенец във всяка от възрастовите групи 5-7кл. и 8-11кл. на принципа на елиминациите.

Подробна информация за Третото направление на Народните будители и Аз.


Регламент 2023-2024

> Вижте подробна информация за Регламента за Колективно участие от 14-то издание на проекта /2023-2024 г./

> Вижте подробна информация за Регламента за Индивидуално участие от 14-то издание на проекта /2023-2024 г./