ІІ направление

СЪСТЕЗАНИЕ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА В СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА (РАЙОН)

от 18.03.2024 г. до 30.04.2024 г.

Състезанието се провежда по алгоритъма на училищното състезание със следните допълнения:

Веднага след приключване на училищните състезания се изтегля жребия за общинското (районното) състезание.

I етап

1. Всяко училище след приключване на вътрешно училищния кръг, до един ден изпращат биографиите на патроните на паралелките първенци на електронните адреси на представители на журито. Където при необходимост се нанасят корекции. Журито връщат биографиите в срок от 2 до 4 дни.

2. За общинското (районно) състезание всеки Ръководител на паралелка задължително:

2.1. Подготвя протоколите и таблиците за своята паралелка в двубоя.

2.2 Подготвя  листчета с номера, съответстващ на броя на учениците от противниковата паралелка, съгласно т.1.4 от стр. № 6

2.3. Явява се в деня на състезанието 40 минути по-рано в залата определена за целта и представя въпросите и отговорите към тях на журито, където при нужда то прави корекции.

2.4. Представя коригираната информация от журито на двамата ученика. Следи за нанасянето на корекциите и върху останалите екземпляри.

2.5. Отговаря за начертаването на таблицата за състезанието и напечатването на протоколите по указания начин.

2.6. За украсяване на залата с най-добрите табла с биографии на народни будители от своето училище, различни от патроните на състезаващите се паралелки.

2.7. Изпълнява съответните точки от т.1 до т.11 на стр.5,6 и 7.

2.8. Участва като член на журито в Общинското(Районното) състезание.

3. В деня на състезанието журито е в състав: Ръководителите на състезаващите се помежду си паралелки и историк – Председател на журито.  Те имат за задача да следят за спазването на регламента от състезанието, като за целта водят съответния протокол.

4.Състезанието започва след като участниците и журито са заели местата си в залата.  Председателят на журито обявява началото на двубоя.

След приключване на I етап от състезанието изпитващите комисии предават изпитните протоколи с обобщени резултати на Председателя на журито, а той ги предава на представители на клубовете спонсори на проекта.

Обявява се победител за I етап от състезанието между отделните училища в съответната община (район), паралелката- носител на най- висок процент правилни отговори.

II етап и III етап
(Четвърт финал, полуфинал, финал)

Втори и трети етап са аналогични на първи етап. В зависимост от броя на училищата от съответната община (район), участващи в състезанието се определят и броя на етапите в самото състезание до излъчване на финалист за съответната община (район). Всички ученици, участници в състезанието, директорите на училищата и педагогическите съветници, получават грамоти от Кмета на Общината (Района) и президентите на Ротари клубовете и Зонта клуб – Пловдив.

Учениците от паралелката-победител получават грамота за най-добро представяне в общинския (районния) кръг на състезанието „Народните будители и Аз” и се класират за Областното (Градското) състезание, където ще премерят сили с финалистите от другите училища от отделните общини (райони).