Документи за проекта Народните будители и Аз

На по-долните линкове ще намерите всички необходими документи, свързани с организирането на съревнования по проекта Народните будители и Аз.

Документи от четиринадесетото издание на проекта Народните будители и Аз (2023-2024 г.):

1.1 Писмо от Президента на Република България
1.2 Писмо от Президентството
2. Писмо от МОН до Началниците на регионалните управления на образованието
3. Препис от Протокол №8 от заседаниети на УС
4. Резюме на проекта 2023-2024
5. Регламент за колективно участие 2023-2024
6. Регламент за индивидуално участие 2023-2024
7. Списък с всички будители 2023-2024
8.1  Справка 1 2023-2024
8.2  Справка 2 2023-2024
8.3  Справка 3 2023-2024
8.4  Справка 4 2023-2024

Класиране – индивидуално участие 

1. Класирани творби индивидуално участие – 14-то издание

 

Документи от тринадесетото издание на проекта Народните будители и Аз (2022-2023 г.):

1. Покана до всички ущилища в Пловдив
2. Писмо от МОН до Началниците на регионалните управления на образованието
4. Резюме на проекта 2022-2023
5. Регламент за колективно участие 2022-2023
6. Регламент за индивидуално участие 2022-2023
7. Списък с всички будители 2022-2023
8.1  Справка 1 2022-2023
8.2  Справка 2 2022-2023
8.3  Справка 3 2022-2023
8.4  Справка 4 2022-2023

Класиране – индивидуално участие:

1. Класирани творби индивидуално участие -13-то издание

 

Документи от дванадесетото издание на проекта Народните будители и Аз (2021-2022 г.):

1. Писмо от Президента на Република България – Румен Радев
2. Писмо от МОН до Началниците на регионалните управления на образованието
3. Препис извлечение от Протокол N8
4. Резюме на проекта 2021-2022
5. Регламент за колективно участие 2021-2022
6. Регламент за индивидуално участие 2021-2022
7. Писмо до директорите на всички училища в Област Пловдив
8.1 Справка 1 2021-2022
8.2. Справка 2 2021-2022
8.3. Справка 3 2021-2022
8.4. Справка 4 2021-2022
9. Писмо от областен управител
10. Списък с всички будители

Класиране индивидуално участие:

1. Класирани творби – индивидуално участие

Покана:

1. До всички участници в индивидуалното състезание

 

Документи от единадесетото издание на проекта Народните будители и Аз (2020-2021 г.):

1. Писмо от Президента на Република България – Румен Радев
2. Писмо от МОН до Началниците на регионалните управления на образованието
3. Препис извлечение от Протокол N8
4. Резюме на проекта 2020-2021
5. Регламент за колективно участие 2020-2021
6. Регламент за индивидуално участие 2020-2021
7. Писмо до директорите на всички училища в Област Пловдив
8.1 Справка 1 2020-2021
8.2. Справка 2 2020-2021
8.3. Справка 3 2020-2021
8.4. Справка 4 2020-2021
9. Писмо от Здравко Димитров – кмет на град Пловдив
10. Писмо от областен управител
11. Списък с всички будители

Класиране индивидуално участие:

1. Класирани-творби-на-ІІ-ри-етап-индивидуално-участие
2. Класирани творби на І-ви етап индивидуално участие

 

Документи от десетото издание на проекта Народните будители и Аз (2019-2020 г.):

1. Писмо от Президента на Република България – Румен Радев
2. Писмо от МОН до Началниците на регионалните управления на образованието
3. Писмо от Здравко Димитров – областен управител на област Пловдив
4. Препис извлечение от Протокол N8
5. Покана 10-то издание 2019-2020
6. Писмо до директорите на всички училища в Област Пловдив
7. Резюме на проекта 2019-2020
8. Регламент Колективно участие 2019-2020
9. Регламент Индивидуално участие 2019-2020
10. Списък с всички Будители
11. Справки от 1 до 4

Отчет 9-то и старт на 10-то издание на Проекта 30.10.2019 01.11.2019 Ден на народните будители

Документи от деветото издание на проекта Народните будители и Аз (2018-2019 г.):

 1. Списък на народните будители, 9-то издание
 2. Регламент на проекта, 9-то издание
 3. Резюме на проекта, 9-то издание
 4. Поздравителен адрес от Началника на кабинета на Президента на Република България – Иво Христов
 5. Слово на доц. Кирчо Атанасов от Отчитането на 8-мото издание и старт на 9-тото издание – 30.10.2018 г.
 6. Писмо от Министъра на образованието и наукта – Красимир Вълчев
 7. Поздравителен адрес от Кмета на Община Пловдив – инж. Иван Тотев
 8. Поздравителен адрес от Председателя на СБУ – д. ик. н. Янка Такева
 9. Писмо от издателство “Просвета”, от Председателя на СД – Йоана Томова
 10. Поздравителен адрес от Бригаден генерал Явор Матеев – Командир на 68 Бригада Специални сили
 11. Национално жури – контакти
 12. Писмо от МОН до Началнижите на РУО
 13. Писмо от Обласния управител Здравко Димитров до кметовете на общини в Област Пловдив
Отчет 8-мо и старт на 9-то издание на Проекта 30.10.2018 Честване на Деня на народните будители 01.11.2018 Награждаване Индивидуално участие 15.03.2019
Награждаване 09.06.2019

Документи от осмото издание на проекта Народните будители и Аз (2017-2018 г.):

1. Сценарий + стихотворението “Хаджи Димитър”
2. Поздравителни адреси – копия
3. Списък на училищата – първенци с паралелките, патрони, директори, класни ръководители
4. График на състезанията в гр. Пловдив и област Пловдив
5. Списък на участващите училища и паралелки
6. Копия от видовете грамоти и Покана за 3 юни 2018 г.
7. Протоколите от финалите, полуфиналите и четвърт финалите
8. Списъци с гостите
9. Публикации – книжни и електронни
10. Благодарствено писмо до участниците от Интеракт
11. Регламент и материали

Документи от четвърто издание на проекта Народните будители и Аз (2013-2014 г.):

1. Регламент на проекта
2. Писмо до директорите на област Пловдив и гр.Пловдив
3. Писмо на областния управител на област Пловдив

Документи от третото издание на проекта Народните будители и Аз (2012-2013 г.):

1. Писмо до директорите на училищата
2. Писмо от СУ – исторически факултет
3. Писмо от СУ – факултат по славянски филологии
4. Писмо на областния управител на област Пловдив
5. Писмо от МОМН до началниците на РИО
6. Протокол №8 от заседанието на УС на НСОРБ
7. Писмо от вицепрезидента на Република България г-жа Маргарита Попова
8. Писмо от Министъра на образованието и науката – проф. д-р Анелия Клисарова
9. Поздравителен адрес от Дистрикт гуверньора на Ротари България – Атанас Атанасов
10. Списък с народните будители