Набирателна сметка за подпомагане
на проекта
Народните будители и Аз:

IBAN: BG91STSA93000023058165
BIC: STSABGSF - при Банка ДСК АД