Етап II и III на протичане на състезанието

>Подробна информация за Първи етап на протичане на състезанието

Състезание между паралелките от различните випуски

Втори и трети етап са аналогични на първи етап. В зависимост от броя на паралелките в училището се определя и броя на етапите в самото състезание до излъчване на финалисти за съответното училище. Училищата провеждат вътрешно – училищните състезания в срокове съобразно броя на участващите в проекта паралелки в един випуск както следва:

до 2 паралелки на випуск от 01.02.2020 г. до 25.02.2020 г.
до 4 паралелки на випуск от 01.02.2020 г. да 05.03.2020 г.
до 8 паралелки на випуск от 01.02.2020 г. до 13.03.2020 г.

Примерна схема за училище с 4 паралелки на випуск:

Narodnite_Buditeli4

Учениците от паралелките-победители в своите групи, получават грамота от директора на училището за най – добро представяне в училищния кръг на проекта „Народните будители и Аз“ и се класират за общинското (районното) състезание, където ще премерят сили с финалистите от другите училища в съответната възрастова група 5-7 и 8-11клас.

PS: Десетото издание на проекта „Народните будители и Аз“ през 2019/2020 учебна година, може да участват и клубове по проект на МОН, които са официално регистрирани в училища с решение на ПС, а също и в МОН.

В справки №1 и №2 училището обявява, както целите паралелки така и клубовете, които участват в „Народните будители и Аз“
Като първенец на училището в двете възрастови групи се отбелязва или съответна паралелка или съответен клуб (клубове) които се обявяват в справка №3.

По-нататък в районните, общински и областни кръгове на проекта „Народните будители и Аз“ участват посочените първенци на училището.
С цел равнопоставеност при двубоите между паралелка и клуб, в проекта „Народните будители и Аз“ може да участват един или повече клубове като един отбор, но с общо численост не по-малко от 15 ученика и не повече от 30 ученика.