Поздравителен адрес от доц. Маруся Любчева

Доц. д-р Маруся ЛюбчеваУважаеми дами и господа,
Поредното издание на Националния форум „Народните будители и Аз” е силно доказателство за неговата зиачимост и роля в обществения живот па България. Форумът извежда един устойчив модел, чрез който се създава и разпространява патриотизъм нацнонален дух, толкова необхолими на гражданите на страната ни днес. Не само младите хора, основни участници в събитията, всички ние черпим духовност от народните будители, патриотизъм от богатата ни история и национално самочувствие от българската културна и образователна съкровищница…

 

 

поздравителен адрес

Публикувано в V-то издание, Новини

Вашият коментар

%d bloggers like this: