Поздравления от Вицепрезидента Маргарита Попова за участието в проекта “Народните будители и Аз”

Вицепрезидентът на Република България – Маргарита Попова, официално изказа искрени поздравления към всички участници в просветителския проект “Народните будители и Аз”.

До 

Маргарита Попова Вицепрезидент

Г-н Кирчо Атанасов

“Народните будители и Аз”ръководител на проекта

До

участниците в проекта 

“Народните будители и Аз”

Уважаеми г-н Атанасов,

скъпи ученици и преподаватели,

Приемете най-искрените ми поздравления за участието в родолюбивия просветителски проект – “Народните будители и Аз”. Приемете също пожеланието ми за успех, отправено към всеки участник в днешното благородно съревнование.

Да получиш награда за победа е винаги предизвикателство. Престижно и мотивиращо е да си оценен като най-изявеният сред знаещи и амбициозни съперници. От сърце пожелавам първото място на всеки от вас, защото съм убедена, че ще бъде заслужено. Но най-голямата награда за хората, посветили сили и ентусиазъм на знанието за славната ни история, е наученото за България. Това познание зарежда с гордост и национално самочувствие и те никога не избледняват, не губят стойност.

С особено голямо основание могат да се гордеят децата от Пловдив – един от най-старите европейски градове, съвременник на Троя. Пловдив влиза в новата българска история с приноса си в развитието на националната култура и борбата за църковна независимост. Градът има сериозни поводи за самочувствие като родно място на българската книга, книгоиздаване, книгоразпространение и периодичен печат и като първия голям литературен център.

В Пловдив е открито първото българско училище, оттук води началото си модерното светско образование. На 11 май 1858г. именно Пловдив чества за първи път празника на светите братя Кирил и Методий, който по-късно става национален празник на славянската писменост и култура.

Вашият град, скъпи ученици, дава на България едни от най-големите интелектуалци, политически и духовни лидери на нацията.

Пожелавам на всички вас и на вашите преподаватели активност, увереност, самочувствие. Вие сте достойният пример, който все повече български ученици и учители искат да следват. Доказа го днешният мащаб на националния проект “Народните будители и Аз”.

Постигайте успехи с вяра в знанието, с обич към България!

Маргарита Попова

Вицепрезидент на Република България

Поздравителен адрес от Вицепрезидента Маргарита Попова

Поздравителен адрес от Вицепрезидента.jpg(2)

Публикувано в IV-то издание, Новини

Вашият коментар

%d bloggers like this: