Регламент 2016 г. – 2017 г.

 

Регламент за Индивидуалното участие /VII-мо издание/

На конкурс за индивидуална творческа дейност по теми:

 • 141 години Априлска епопея 1876

 • 180 години от рождението на Васил Левски

За втори път в VII-то си издание Ротари проекта „Народните будители и Аз“ освен традиционното участие на целите паралелки, се допуска и участие на отделни ученици, които могат да са от паралелки, участващи в проекта, така и от паралелки, неучастващи в проекта.

Организатори:

Ротари клубовете – „Пловдив – Пълдин“, „Пловдив – Филипопол“, „Пловдив“, „Пазарджик – Бесапара“, „Пазарджик“,” Зонта клуб“ Пловдив,Община Пловдив, Министерство на образованието и науката, Общобългарски комитет „Васил Левски“, Общонародна фондация „Христо Ботьов“, ПУ – “Паисий Хилендарски”, Сдружение на българските читалища, Съюз на българските учители, Регионалните инспекторати по образование.

Право на участие:

Всички ученици от 5 до 11 клас, разпределени в две възрастови групи: 5 -7 клас и 8-11 клас. Участието в конкурса е индивидуално.

Цели:

Насърчаване на вътрешната потребност за творческа и индивидуална изява на учениците чрез възкресяването на спомена за най–високите върхове на националния ни дух – Априлската епопея и безсмъртния подвиг на Васил Левски. В големия тринадесетвековен свят на България, населен с мъртви и живи, в необятния свят на робство и победи, на страдания и тържества, това са върховете на нейната бунтовна неукротимост и устрем към свободата. Със средствата на художественото слово и изобразителното изкуство участниците в конкурса трябва да изразят своята представа и отношение към бунтовните дела, думи и патос на 1876 година и към един от най – ярките ѝ символи – Васил Левски.

Изисквания към творбите:

Всеки участник има право да се включи в конкурса само с една творба във всяка една от следните форми на изява:

- За възрастова група 5 – 7 клас:

 • Рецитация на лирическа творба (по избор свързан с темите)
 • Стихотворение
 • Разказ
 • Рисунка

- За възрастова група 8 – 11 клас:

 • Рецитация на лирическа творба (по избор свързан с темите)
 • Стихотворение
 • Разказ
 • Есе
 • Рисунка

->Литературните творби трябва да бъдат до две компютърни страници ( 1800 удара без интервалите) в два екземпляра, без имената на авторите.

->Рисунката да е с максимален формат 35/50 см, като участниците могат да използват свободно избрана техника и материали (акварел, графика, колаж, темперни бои, молив, флумастер,
пастели). По желание рисунката може да се паспартира (формат на паспартуто до 50/70 см). Върху нея да не се отбелязва името на автора.

->Пратката с творбите трябва да съдържа две копия от литературните творби, един брой оригинал на рисунката и придружаващо писмо със заявление, указващо в коя възрастова група и по коя тема авторът желае да участва, също така и малък запечатан плик с данните на участника: трите имена, клас, училище, град, община, адрес по местоживеене, телефонен номер и електронен адрес за контакти.

Критерии за оценка:

 • Оригиналност на идеята, претворяваща темата.
 • Нестандартна гледна точка към величавите събития и личности на Априлската епопея, към делото и подвига на Апостола на свободата, към заветите и вдъхновяващия пример, които ни оставят.
 • Адекватна интерпретация на избраната тема.
 • Проява на богата езикова и литературна култура, на интелектуален потенциал и хуманитарна образованост в създадените писмени творби.
 • Съобразяване на рисунката с посочения формат.
 • Високо качество в техническо отношение.

Конкурски работи, които не отговарят на условията по регламента, не се допускат до журиране.

Организация на конкурса:

Конкурсът ще протече в няколко етапа, като класираните за всеки следващ етап ще бъдат уведомявани от организаторите за изискванията към тях

Творбите за участие в конкурса и по трите теми ще се приемат, както следва: 

 • По темата „141 години Априлска епопея 1876 година“до 10 април 2017 година по пощата или лично на адрес (посочен по- долу);
 • По темата „180 години от рождението на Васил Левски„ първи етап до 10 февруари 2017 година по пощата или лично на адрес (посочен по долу). Втори етап до 26 април 2017г. По пощата или лично на адрес (посочен по-долу);
 • Представените за участие творби ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще определи класираните на I, II и III място във всяка форма на изява, за всяка възрастова група, поотделно за двете теми;
 • Ще бъдат присъдени съответно I, II и III награди (предметни награди), грамоти и сертификати за всяка форма на изява, за всяка възрастова група, по отделно за двете теми.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени, както следва:

 • По темата: „141 години Априлска епопея 1876 година“на 19 април 2017 година. (сряда) в град Пловдив.
 • По темата: „180 години от рождението на Васил Левски“ първи етап на 18 февруари 2017 година (събота) в град Пловдив. Втори етап на 12 юни 2017 г ( понеделник ) в град Пловдив.

 

Адрес: 4000 гр. Пловдив бул. „Мария Луиза“ 43 – агенция за събития „ For You”.
За конкурса: „141 години Априлска епопея 1876“ или „180 години от рождението на Васил Левски“

Контакти:

Доц. Кирчо Атансов – 0889/ 919 – 699
Нина Тодорова – 0895/ 619181
e–mail: [email protected]

ЗАБЕЛЕЖКА: Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентирането на конкурса и Ротари проекта „Народните будители и Аз“.


ВИЖ СЪЩО: Регламент 2017-2018


Вашият коментар