Цели на проекта

Narodnite Buditeli i AzПроектът „Народните будители и Аз“ има за цел да представи на младите хора имената и дейността на онези български възрожденци и велики българи, които са оставили своя отпечатък в създаването, израстването и просперитета на нашата държава.

Всеки българин трябва да знае, че България, носеща аромата на рози, плодородна и красива земя, е страна изстрадала своето минало. Тази държава, за която се пеят песни и се редят стихове, се оказва почти непозната за голяма част от младото поколение. За хората които са живяли чрез идеите си за „една чиста и свята Република“ се говори чисто фактологически и формално. До сърцето на младия човек думите често не достигат. Бягствата в чужбина не носят носталгия, гордостта на българина се заменя с материални блага.

> Вижте всички Народни будители, които се изучават в Проекта

  •  Проектът има за цел да промени този факт. Чрез него, учениците със своята амбиция да се усъвършенствуват ежедневно, имат възможност да покажат своите знания пред позната и непозната аудитория, което е тяхна естествена потребност. Те приемат предизвикателството да извършат издирвателска и събирателска дейност за факти от живота и делото на поне един велик българин. В учебниците по история и по литература се вземат предвид основните аспекти в биографиите на тези велики българи, но често се изпускат причините и подбудите, довели до развитието на дадена личност в определен аспект.
  •  Проектът, в който главна роля играе учениковата праралелка е една стъпка в посока към завръщане на моралните ценности в българското общество. Научавайки историята на великите българи, градили през вековете българщината и българския дух, учениците да се изпълнят с национална гордост и патриотизъм.
  •  Чрез участието си в проекта, учениците да се приучат да работят в екип.
  •  Да се съхрани и развива Българския дух, да се възпитава младото поколение в дух на любов, родолюбие, историческа и родова памет, национална принадлежност и самочувстве, на търпимост, толерантност и единение.
  •  Нашата цел като родители, учители, общественици е да предоставим на младите хора форум за творческа и духовна изява, да им създадем условия за едно духовно преживяване и усещане за единство, който форум да направим обществено достояние.