Набирателна сметка за подпомагане
на проекта
Народните будители и Аз:

IBAN: BG55BUIN95612000496576
BUINBGSF - Алианц банк клон Пловдив