Споразумение за медийно партньорство между вестник “Учителско дело” и проекта “Народните будители и Аз”

Вестник “Учителско дело” ще отразява най-важните събития от проекта “Народните будители и Аз”

На 11.03.2015 година се сключи споразумение за медийно партньорство меджу вестник “Учителско дело“, издание на Синдиката на българските учители, представляван от Председателя д.ик.н. Янка Такева и главен редактор на вестника и проекта “Народните будители и Аз“, представляван от д.х.к. доц. Кирчо Атанасов – ръководител на проекта “Народните будители и Аз”.

sporazumenie

 

Виж документа в PDF

Публикувано в V-то издание, Медийни партньори