Регламент 2017 г. – 2018 г.

 

Регламент за Индивидуалното участие /VIII-мо издание/

На конкурс за индивидуална творческа дейност по теми:

 • 140 години от Освобождението на България от турско робство.

 • 170 години от рождението и 142 години от героичната гибел на Христо Ботев

За трети път в VIII-то си издание проекта „Народните будители и Аз“ освен традиционното участие на целите паралелки, се допуска и участие на отделни ученици, които могат да са от паралелки, участващи в проекта, така и от паралелки, неучастващи в проекта.

Организатори:

Ротари клубовете – „Пловдив – Пълдин“,„Пловдив – Филипопол“, „Пловдив“, „Пазарджик – Бесапара“,„Пазарджик“,” Зонта клуб“ Пловдив, Община Пловдив, Министерство на образованието и науката, Общински комитет „Васил Левски“- гр.Пловдив,Общонародна фондация „Христо Ботьов“, ПУ – “Паисий Хилендарски”,Регионален исторически музей-Пловдив, Съюз на българските учители,Регионалните управления на образованието, Регионална Народна библиотека „Иван Вазов”-Пловдив, Гражданско движение в полза на образованието „Хр.Г.Данов”-Пловдив, Асоциация на учителите-пенсионери „Найден Геров”-Пловдив, Общински читалищен съюз Пловдив., Комитет „Родолюбие”.

Право на участие:

Всички ученици от 5 до 11 клас, разпределени в две възрастови групи: 5 -7 клас и 8-11 клас. Участието в конкурса е индивидуално.

Цели:

Насърчаване на вътрешната потребност за творческа и индивидуална изява на учениците чрез възкресяването на спомена за най – високите върхове на националния ни дух – при Освобождението на България от турско робство и безсмъртния подвиг на Христо Ботев.

В големия тринадесетвековен свят на България, населен с мъртви и живи, в необятния свят на робство и победи, на страдания и тържества, това са върховете на нейната бунтовна неукротимост и устрем към свободата. Със средствата на художественото слово и изобразителното изкуство участниците в конкурса трябва да изразят своята представа и отношение към бунтовните дела, думи и патос на героите, участвали в освобождението на България от петвековното турско робство и към един от най – ярките ѝ символи – Христо Ботев.

Изисквания към творбите:

Всеки участник има право да се включи в конкурса с творба/и във всяка една от следните форми на изява:

- За възрастова група 5 – 7 клас:

 • Рецитация на лирическа творба
 • Стихотворение
 • Разказ
 • Рисунка
 • Мултимедийна презентация на паметници за Руско-турската освободителна война в моето родно място /снимки, история на паметниците, легенди/

- За възрастова група 8 – 11 клас:

 • Рецитация на лирическа творба (по избор свързан с темите)
 • Стихотворение
 • Разказ
 • Есе
 • Рисунка
 • Мултимедийна презентация на паметници за Руско-турската освободителна война в моето родно място /снимки, история на паметниците, легенди/

->Литературните творби трябва да бъдат до две компютърни страници (1800 удара без интервалите) в два екземпляра, без имената на авторите.

->Рисунката да е с максимален формат 35/50 см, като участниците могат да използват свободно избрана техника и материали (акварел, графика, колаж, темперни бои, молив, флумастер,пастели). Рисунката да се паспартира (формат на паспартуто до 50/70 см). Върху нея да не се отбелязва името на автора.

->Пратката с творбите трябва да съдържа две копия от литературните творби, един брой оригинал на рисунката и придружаващо писмо със заявление, указващо в коя възрастова група и по коя тема авторът желае да участва, също така и малък запечатан плик с данните на участника: трите имена, клас, училище, град, община, адрес по местоживеене, телефонен номер и електронен адрес за контакти.

Критерии за оценка:

 • Оригиналност на идеята, претворяваща темата.
 • Нестандартна гледна точка към величавите събития и личности на Освободителната война, към делото и подвига на Христо Ботев, към заветите и вдъхновяващия пример, които ни оставят.
 • Адекватна интерпретация на избраната тема.
 • Проява на богата езикова и литературна култура, на интелектуален потенциал и хуманитарна образованост в създадените писмени творби.
 • Съобразяване на рисунката с посочения формат.
 • Високо качество в техническо отношение.

Конкурски работи, които не отговарят на условията по регламента, не се допускат до журиране.

Организация на конкурса:

Творбите за участие в конкурса ще се приемат, както следва:

 • По темата „140 години от Освобождението на България от турско робство “ – до 03 март 2018 година (събота) по пощата или лично на адрес(посочен по- долу)
 • По темата „170 години от рождението и 142 години от героичната гибел на Христо Ботев“

- първи етап до 06 януари 2018 година (събота) по пощата или лично на адрес(посочен по- долу)
- втори етап до 09 май 2018 година (сряда) по пощата или лично на адрес(посочен по- долу)

Във втория етап на конкурса могат да участват отново участвалите в първия етап, със същите или нови творби, както и нови участници.

 • Представените за участие творби ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще определи класираните на I-во,II-ро и III-то място във всяка форма на изява, за всяка възрастова група, поотделно за двете теми.
 • Ще бъдат присъдени съответно I-ва, II-ра и III-та награди (предметни награди), грамоти и сертификати за всяка форма на изява, за всяка възрастова група, по отделно за двете теми.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени, както следва:

 • По темата: „140 години от Освобождението на България от турско робство “ – на 12 март 2018 година. (понеделник) в гр. Пловдив.
 • По темата: „170 години от рождението и 142 години от героичната гибел на Христо Ботев“

- първи етап на 16 януари 2018 година (вторник ) в гр. Пловдив
- втори етап на 30 май 2018 година (сряда ) в гр. Пловдив

Адрес: 4000 гр. Пловдив ул. „Райко Даскалов“ 53,  Дом Левски, ет.2 офис на Общински комитет „Васил Левски”.

За конкурса: „140 години от Освобождението на България от турско робство “ или „170 години от рождението и 142 години от героичната гибел на Христо Ботев“

Контакти:

Автор и ръководител на проекта – доц. Кирчо Атансов: тел. 0887/531 – 884 или 0889/919 – 699
Администратор на проекта – Елена Кандева:
тел. 0888/ 421 – 751
e–mail:
[email protected]

ЗАБЕЛЕЖКА: Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват препродуцират с цел популяризиране и презентирането на конкурса и проекта „Народните будители и Аз“.


ВИЖ СЪЩО: Регламент 2018-2019