Първо издание на “Народните будители и Аз” – 2011г