Регламент 2018 г. – 2019 г.

 

Регламент за Индивидуалното участие /IX-то издание/

На конкурс за индивидуална творческа дейност по теми:

 • 280 години от рождението на Софроний Врачански

 • 185 години от рождението на Любен Каравелов

 • 150 години от създаването на Български революционен централен комитет /БРЦК/

За четвърти път в ІХ-то си издание проекта „Народните будители и Аз“ освен традиционното участие на целите паралелки, се допуска и участие на отделни ученици, които могат да са от паралелки, участващи в проекта, така и от паралелки, неучастващи в проекта.

Организатори:

Ротари клубовете – „Пловдив – Пълдин“,„Пловдив – Филипопол“, „Пловдив“, „Пловдив-Интернешънъл”„Пазарджик – Бесапара“,„Пазарджик“,” Зонта клуб“ Пловдив, Община Пловдив, Министерство на образованието и науката, Общински комитет „Васил Левски“- гр.Пловдив, Общонародна фондация „Христо Ботьов“, ПУ – “Паисий Хилендарски”, Регионален исторически музей-Пловдив, Съюз на българските учители,Регионалните управления на образованието, Регионална Народна библиотека „Иван Вазов”-Пловдив, Гражданско движение в полза на образованието „Хр.Г.Данов”-Пловдив, Асоциация на учителите-пенсионери „Найден Геров”-Пловдив, Общински читалищен съюз Пловдив., Комитет „Родолюбие”.

Право на участие:

Всички ученици от 5 до 11 клас, разпределени в две възрастови групи: 5 -7 клас и 8-11 клас. Участието в конкурса е индивидуално.

Цели:

Насърчаване на вътрешната потребност за творческа и индивидуална изява на учениците чрез възкресяването на спомена за най – високите върхове на националния ни дух.
В големия тринадесетвековен свят на България, населен с мъртви и живи, в необятния свят на робство и победи, на страдания и тържества, това са върховете на нейната бунтовна неукротимост и устрем към свободата. Със средствата на художественото слово и изобразителното изкуство участниците в конкурса трябва да изразят своята представа и
отношение към бунтовните дела, думи и патос на героите, участвали в освобождението на България от петвековното турско робство.

Изисквания към творбите:

Всеки участник има право да се включи в конкурса с творба/и във всяка една от следните форми на изява:

- За възрастова група 5 – 7 клас:

 • Рецитация на лирическа творба
 • Стихотворение
 • Разказ
 • Рисунка
 • Мултимедийна презентация

- За възрастова група 8 – 11 клас:

 • Рецитация на лирическа творба (по избор свързан с темите)
 • Стихотворение
 • Разказ
 • Есе
 • Рисунка
 • Мултимедийна презентация

->Литературните творби трябва да бъдат до две компютърни страници ( 1800 удара без интервалите) в два екземпляра, без имената на авторите.

->Рисунката да е с максимален формат 35/50 см, като участниците могат да използват свободно избрана техника и материали (акварел, графика, колаж, темперни бои, молив, флумастер,пастели). Рисунката да се паспартира (формат на паспартуто до 50/70 см). Върху нея да не се отбелязва името на автора.

->Пратката с творбите трябва да съдържа две копия от литературните творби, един брой оригинал на рисунката и придружаващо писмо със заявление, указващо в коя възрастова група и по коя тема авторът желае да участва, също така и малък запечатан плик с данните на участника: трите имена, клас, училище, град, община, адрес по местоживеене, телефонен номер и електронен адрес за контакти.

Критерии за оценка:

 • Оригиналност на идеята, претворяваща темата.
 • Нестандартна гледна точка към величавите събития и личности , към заветите и вдъхновяващия пример, които ни оставят.
 • Адекватна интерпретация на избраната тема.
 • Проява на богата езикова и литературна култура, на интелектуален потенциал и хуманитарна образованост в създадените писмени творби.
 • Съобразяване на рисунката с посочения формат.
 • Високо качество в техническо отношение.

Конкурски работи, които не отговарят на условията по регламента, не се допускат до журиране.

Организация на конкурса:

- Творбите за участие в конкурса и по трите теми ще се приемат до 1 март 2019 г. (петък), лично или по пощата на адрес (посочен по долу).

- Ще бъдат присъдени съответно I-ва, II-ра и III-та награди (предметни награди), грамоти и сертификати за всяка форма на изява, за всяка възрастова група, по отделно за трите теми.

- Резултатите от конкурса и по трите теми, ще бъдат обявени на 15 март 2019 г. (петък) в гр. Пловдив.

Адрес: 4000 гр. Пловдив ул. „Райко Даскалов“ 53, Дом Левски, ет.1, офис 30А на Общински комитет „Васил Левски”.

За конкурса:

 • 280 години от рождението на Софроний Врачански
 • 185 години от рождението на Любен Каравелов
 • 150 години от създаването на Български революционен централен комитет /БРЦК/

 

Контакти:

Автор и ръководител на проекта – доц. Кирчо Атансов: тел. 0887/531 – 884
Администратор на проекта – Елена Кандева: 
тел. 0888/ 421 – 751
e–mail:
[email protected]

ЗАБЕЛЕЖКА:

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентирането на конкурса и Ротари проекта „Народните будители и Аз“.

Нестандартна гледна точка към величавите събития и личности , към заветите и вдъхновяващия пример, които ни оставят.


ВИЖ СЪЩО: Регламент 2015-2016