Регламент 2015 г. – 2016 г.

 

Регламент за Индивидуалното участие /VI-то издание/

На конкурс за индивидуална творческа дейност по теми:

 • 140 години Априлска епопея 1876

 • 140 години безсмъртие на Христо Ботев

За първи път в VI-то си издание Ротари проекта „Народните будители и Аз“ освен традиционното участие на целите паралелки, се допуска и участие на отделни ученици, които могат да са от паралелки, участващи в проекта, така и от паралелки, неучастващи в проекта.

Организатори:

Ротари клубовете – „Пловдив – Пълдин“, „Пловдив – Филипопол“, „Пловдив“, „Пазарджик – Бесапара“, „Пазарджик“,” Зонта клуб“ Пловдив,Община Пловдив, Министерство на образованието и науката, Общобългарски комитет „Васил Левски“, Общонародна фондация „Христо Ботьов“, ПУ – “Паисий Хилендарски”, Сдружение на българските читалища, Съюз на българските учители, Регионалните инспекторати по образование.

Право на участие:

Всички ученици от 5 до 11 клас, разпределени в две възрастови групи: 5 -7 клас и 8-11 клас. Участието в конкурса е индивидуално.

Цели:

Насърчаване на вътрешната потребност за творческа и индивидуална изява на учениците чрез възкресяването на спомена за най – високите върхове на националния ни дух – Априлската епопея и безсмъртния подвиг на гениалния поет Христо Ботев. В големия тринадесетвековен свят на България, населен с мъртви и живи, в необятния свят на робство и победи, на страдания и тържества, това са върховете на нейната бунтовна неукротимост и устрем към свободата. Със средствата на художественото слово и изобразителното изкуство участниците в конкурса трябва да изразят своята представа и отношение към бунтовните дела, думи и патос на 1876 година и към един от най – ярките й символи – Христо Ботев.

Изисквания към творбите:

Всеки участник има право да се включи в конкурса само с една творба във всяка една от следните форми на изява:

- За възрастова група 5 – 7 клас: рецитация на лирическа творба (по избор свързан с темите)

 • Стихотворение
 • Разказ
 • Рисунка

- За възрастова група 8 – 11 клас: рецитация на лирическа творба (по избор свързан с темите)

 • Стихотворение
 • Разказ
 • Есе
 • Рисунка

->Литературните творби трябва да бъдат до две компютърни страници ( 1800 удара без интервалите) в два екземпляра, без имената на авторите.

->Рисунката да е с максимален формат 35/50 см, като участниците могат да използват свободно избрана техника и материали (акварел, графика, колаж, темперни бои, молив, флумастер, пастели). По желание рисунката може да се паспартира (формат на паспартуто до 50/70 см). Върху нея да не се отбелязва името на автора.

->Пратката с творбите трябва да съдържа две копия от литературните творби, един брой оригинал на рисунката и придружаващо писмо със заявление, указващо в коя възрастова група и по коя тема авторът желае да участва, също така и малък запечатан плик с данните на участника: трите имена, клас, училище, град, община, адрес по местоживеене, телефонен номер и електронен адрес за контакти.

Критерии за оценка:

 • Оригиналност на идеята, претворяваща темата.
 • Нестандартна гледна точка към величавите събития и личности на Априлската епопея, към делото и подвига на безсмъртния поет, към заветите и вдъхновяващия пример, които ни оставят.
 • Адекватна интерпретация на избраната тема.
 • Проява на богата езикова и литературна култура, на интелектуален потенциал и хуманитарна образованост в създадените писмени творби.
 • Съобразяване на рисунката с посочения формат.
 • Високо качество в техническо отношение.

Конкурски работи, които не отговарят на условията по регламента, не се допускат до журиране.

Организация на конкурса:

- Конкурсът ще протече в няколко етапа, като класираните за всеки следващ етап ще бъдат уведомявани от организаторите за изискванията към тях.

- Творбите за участие в конкурса ще се приемат, както следва:

 • По темата „140 години Априлска епопея 1876 година“ – до 20 март 2016 година по пощата или лично на адрес (посочен по- долу)
 • По темата „140 години безсмъртие на Христо Ботев„ – до 10 април 2016 година по пощата или лично на адрес (посочен по долу)

- Представените за участие творби ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще определи класираните на I, II и III място във всяка форма на изява, за всяка възрастова група, поотделно за двете теми.
- Ще бъдат присъдени съответно I, II и III награди (предметни награди), грамоти и сертификати за всяка форма на изява, за всяка възрастова група, по отделно за двете теми.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени, както следва:

 • По темата: „140 години Априлска епопея 1876 година“ – на 30 април 2016 година. (събота) в град Пловдив
 • По темата: „ 140 години безсмъртие за Христо Ботев“- на 29 май 2016 година (неделя) в град Пловдив

 

Адрес: 4000 гр. Пловдив бул. „Мария Луиза“ 43 –агенция за събития „For You”.
За конкурса:  „140 години Априлска епопея 1876“ или „140 години безсмъртие на Христо Ботев“

Контакти:
телефон: 0889/ 919 – 699 – доц. Кирчо Атансов,
телефон: 0895/ 619 – 181 – Нина Тодорова
е–мейл: [email protected]

ЗАБЕЛЕЖКА: Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентирането на конкурса и Ротари проекта „Народните будители и Аз“.


ВИЖ СЪЩО: Регламент 2016-2017