Индивидуално участие

Национален проект на Ротари и Зонта „Народните будители и Аз“ – Десето издание /2019-2020/

Регламент на конкурс за индивидуална творческа дейност по теми:

 • 170 години от рождението на Иван Вазов-патриарх на българската литература
 • 1205 години от рождението на св.Методий /около 815-885/, брат на св.Константин-Кирил Философ
 • 180 години от рождението на Екзарх Йосиф І
 • 200 години от рождението на Сава Доброплодни

В Ротари проекта „Народните будители и Аз“, освен традиционното участие на цели паралелки, могат да се състезават и отделни ученици в конкурс за Индивидуално участие. Учениците, които вземат участие индивидуално, могат да бъдат както от състезаващите се паралелки в Груповото участие на проекта, така и от паралелки, неучастващи в него.

Индивидуалното участие за първи път се проведе в VI-тото издание на Национални проект „Народните будители и Аз“. В него всяка година се задават различни теми за творческа дейност, свързани с живота и делото на народните будители. Имат право на участие всички ученици от 5 до 11 клас, разпределени в две възрастови групи: 5 -7 клас и 8-11 клас.

Целта е да се насърчава вътрешната потребност за творческа и индивидуална изява на учениците чрез възкресяване на спомена за постиженията на националните ни герои и бележити исторически събития. Със средствата на художественото слово и изобразителното изкуство, участниците в конкурса трябва да изразят своята представа и отношение към тези велики личности и събития.

Конкурсът протича в няколко етапа, като класираните за всеки следващ етап ще бъдат уведомявани от организаторите за изискванията към тях.

Организатори:

Ротари клубовете – „Пловдив – Пълдин“,„Пловдив – Филипопол“, „Пловдив“, „Пловдив-Интернешънъл”„Пазарджик – Бесапара“,„Пазарджик“,” Зонта клуб“ Пловдив, Община Пловдив, Министерство на образованието и науката, Общински комитет „Васил Левски“- гр.Пловдив, Общонародна фондация „Христо Ботьов“, ПУ – “Паисий Хилендарски”, Регионален исторически музей-Пловдив, Съюз на българските учители,Регионалните управления на образованието, Регионална Народна библиотека „Иван Вазов”-Пловдив, Гражданско движение в полза на образованието „Хр.Г.Данов”-Пловдив, Асоциация на учителите-пенсионери „Найден Геров”-Пловдив, Общински читалищен съюз Пловдив., Комитет „Родолюбие”.

Право на участие:

Всички ученици от 5 до 11 клас,разпределени в две възрастови групи: 5 -7 клас и 8 – 11 клас. Участието в конкурса е индивидуално.

Изисквания към творбите:

Всеки участник има право да се включи в конкурса с творба/и във всяка една от следните форми на изява:

 • За възрастова група 5 – 7 клас:

- Рецитация на лирическа творба
- Стихотворение
- Разказ
- Рисунка
- Мултимедийна презентация

 • За възрастова група 8 – 11 клас:

- Рецитация на лирическа творба
- Стихотворение
- Разказ
- Есе
- Рисунка
- Мултимедийна презентация

- Литературните творби трябва да бъдат до две компютърни страници ( 1800 удара без интервалите) в два екземпляра, без имената на авторите.

- Рисунката да е с максимален формат 35/50 см, като участниците могат да използват свободно избрана техника и материали (акварел, графика, колаж, темперни бои, молив, флумастер,пастели). Рисунката да се паспартира (формат на паспартуто до 50/70 см). Върху нея да не се отбелязва името на автора.

- Пратката с творбите трябва да съдържа две копия от литературните творби, един брой оригинал на рисунката и придружаващо писмо със заявление, указващо в коя възрастова група и по коя тема авторът желае да участва, също така и малък запечатан плик с данните на участника: трите имена, клас, училище, град, община, адрес по местоживеене, телефонен номер и електронен адрес за контакти.

Критерии за оценка:

 • Оригиналност на идеята, претворяваща темата.
 • Нестандартна гледна точка към величавите събития и личности , към заветите и вдъхновяващия пример, които ни оставят.
 • Адекватна интерпретация на избраната тема.
 • Проява на богата езикова и литературна култура, на интелектуален потенциал и хуманитарна образованост в създадените писмени творби.
 • Съобразяване на рисунката с посочения формат.
 • Високо качество в техническо отношение.

Конкурсните работи, които не отговарят на условията по регламента, не се допускат до журиране.

Организация на конкурса:

 • Творбите за участие в конкурса и по четирите теми ще се приемат – до 13 март 2020 г. (петък), лично или по пощата на адрес (посочен по долу).
 • Ще бъдат присъдени съответно I-ва, II-ра и III-та награди (предметни награди), грамоти и сертификати за всяка форма на изява, за всяка възрастова група, по отделно за трите теми.
 • Резултатите от конкурса и по четирите теми, ще бъдат обявени на 20 март 2020 г. (петък) в гр.Пловдив
 • Адрес: 4000 гр. Пловдив ул. „Райко Даскалов“ 53, Дом Левски, ет.1, офис 30А на Общински комитет „Васил Левски”

За конкурса:
- 170 години от рождението на Иван Вазов-патриарх на българската литература
- 1205 години от рождението на св.Методий /около 815-885/, брат на св.Константин-Кирил Философ
- 180 години от рождението на Екзарх Йосиф І
- 200 години от рождението на Сава Доброплодни

Контакти:

доц. Кирчо Атансов – автор и ръководител на проекта; телефон: 0887/531 – 884
Елена Кандева – администратор на проекта; телефон: 0888/421 – 751
e–mail: [email protected]


Регламент 2015-2016

> Вижте подробна информация за Регламента за Индивидуално участие от VI-то издание на проекта /2015-2016 г./

Регламент 2016-2017

> Вижте подробна информация за Регламента за Индивидуално участие от VII-то издание на проекта /2016-2017 г./

Регламент 2017-2018

> Вижте подробна информация за Регламента за Индивидуално участие от VIII-то издание на проекта /2017-2018 г./

Регламент 2018-2019

> Вижте подробна информация за Регламента за Индивидуално участие от IX-то издание на проекта /2018-2019 г./

Регламент 2019-2020

 > Вижте подробна информация за Регламента за Индивидуално участие от X-то издание на проекта /2019-2020 г./