Индивидуално участие

Национален проект на Ротари и Зонта „Народните будители и Аз“ – Четиринадесето издание /2023-2024/

Регламент на конкурс за индивидуална творческа дейност по теми:

 • 187 години от рождението на Васил Левски – български национален герой, идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация /1837 – 1873/
 • 176 години от рождението на Христо Ботев – гениален български поет и революционер /1848 – 1876/
 • 1380 години от рождението на хан Аспарух ( Исперих ) – първи хан на славянобългарската държава /644 –701/
 • 1160 години от рождението на Симеон I Велики , български княз и цар, неговото царуване е период на културен разцвет, наречен по-късно Златен век на българската култура /864 – 927/
 • 225 години от рождението на Петър Берон / 1799 – 1871/, български лекар, стопански и просветен деец, дарител, учен-енциклопедист, педагог, философ. 200 години от издаването на първия български буквар „Рибен буквар“ /1824/

За девети път в ХІV-то си издание проекта „Народните будители и Аз“ освен традиционното участие на целите паралелки, се допуска и участие на отделни ученици, които могат да са от паралелки, участващи в проекта, така и от паралелки, неучастващи в проекта.

Организатори: Ротари клубовете: „Пловдив – Пълдин“,  „Пловдив – Филипопол“, „Пловдив“, „Пловдив-Интернешънъл”„Пазарджик – Бесапара“, „Пазарджик“,” Зонта клуб “Пловдив”, Община Пловдив, Министерство  на образованието и науката, Общински комитет „Васил Левски“- гр.Пловдив, Общонародна фондация „Христо Ботьов“, ПУ “Паисий Хилендарски”, Регионален исторически музей-Пловдив, Съюз на българските учители, Регионалните управления на образованието, Регионална Народна библиотека „Иван Вазов”-Пловдив, Гражданско движение в полза на образованието „Хр.Г.Данов”-Пловдив, Асоциация на учителите-пенсионери „Найден Геров”-Пловдив, Общински читалищен съюз Пловдив.,  Комитет „Родолюбие” и Движение за култура, изкуство, образование и наука „Родова памет” .

Право на участие: всички ученици от 5 до 11 клас, разпределени в две възрастови групи: 5 -7 клас и 8 11 клас.

Участието в конкурса е индивидуално.

Цели  – Насърчаване на вътрешната потребност за творческа и индивидуална изява на учениците чрез възкресяването на спомена за най – високите върхове на националния ни дух.

В големия тринадесетвековен свят на България, населен с мъртви и живи, в необятния свят на робство и победи, на страдания и тържества, това са върховете на нейната бунтовна неукротимост и устрем към свободата. Със средствата на художественото слово и изобразителното изкуство участниците в конкурса трябва да изразят своята представа и отношение към бунтовните дела, думи и патос на героите, участвали в освобождението на България от петвековното турско робство.

Изисквания към творбите:

Всеки участник има право да се включи в конкурса с творба/и  във всяка една от следните форми на изява:

За възрастова група 5 – 7 клас:

 • Рецитация на лирическа творба
 • Стихотворение
 • Разказ
 • Рисунка
 • Мултимедийна презентация

За възрастова група 8 – 11 клас:

 • Рецитация на лирическа творба
 • Стихотворение
 • Разказ
 • Есе
 • Рисунка
 • Мултимедийна презентация
 • Художествена фотография

Литературните творби трябва да бъдат до две компютърни страници ( 1800 удара без интервалите) в два екземпляра, без имената на авторите.

Рисунката да е с максимален формат 35/50 см, като участниците могат да използват свободно избрана техника и материали (акварел, графика, колаж, темперни бои, молив, флумастер,пастели). Рисунката да се паспартира (формат на паспартуто до 50/70 см). Върху нея да не се отбелязва името на автора.

Мултимедийните презентации да се представят записани на CD/DVD с максимален обем до 30 слайда, във файлов формат, но не и във видео формати.В презентацията да не се отбелязва името на автора й. Данните за него /имена, клас, училище, тел.за връзка/ се записват на отделен лист, който съпровожда презентацията.Изпращат се на посочените по долу адреси.

Относно художествената фотография – снимките да са отпечатани на качествена фотохартия в размер А4 или дългата страна да е 30 см, придружени от оригиналния файл в jpeg  формат с резолюция 300 dpi на електронен носител. Задължително творбите да са озаглавени, няма да се приемат фотографии „без име” или с „ХХХ”

Пратката с творбите трябва да съдържа две копия от литературните творби, един брой оригинал на рисунката и придружаващо писмо със заявление, указващо в коя възрастова група и по коя тема авторът желае да участва, също така и малък запечатан плик с данните на участника: трите имена, клас, училище, град, община, адрес по местоживеене, телефонен номер и електронен адрес за контакти.

 

Критерии за оценка:

 • Оригиналност на идеята, претворяваща темата.
 • Нестандартна гледна точка към величавите събития и личности , към заветите и вдъхновяващия пример, които ни оставят.
 • Адекватна интерпретация на избраната тема.
 • Проява на богата езикова и литературна култура, на интелектуален потенциал и хуманитарна образованост в създадените писмени творби.
 • Съобразяване на рисунката с посочения формат.
 • Високо качество в техническо отношение.

Конкурсните работи, които не отговарят на условията по регламента, не се допускат до журиране.

 

Организация на конкурса:

Творбите за участие в конкурса и по четирите теми ще се приемат:  до 18 март 2024 г. (понеделник), лично или по пощата на адрес (посочен по долу).

 Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на будителите /www.narodnitebuditeli.com / на 30 април 2024 г. (понеделник) .

 Ще бъдат присъдени съответно I-ва, II-ра и III-та награди (предметни награди), грамоти за всяка форма на изява, за всяка възрастова група, по отделно

Важно: Ще бъдат наградени с грамоти и предметни награди и учителите на наградените ученици. За целта всеки ученик да напише името на учителя, който го е подготвял.

Награждаването на участниците, ще се извърши съобразно епидемиологичната обстановка в страната.

Адреси:

- 4000 гр. Пловдив, до офис на ЕКОНТ ул. „Иван Радославов“ 6, Елена Георгиева Кандева, тел.0888421751

-  гр. Пловдив ул. „Райко Даскалов“ 53, Дом Левски, ет.1, офис 30А  на Общински комитет „Васил Левски” – за творбите, които ще се носят на място.

 

Контакти:

Христина Атансова – ръководител на проекта – тел. 0887/ 531 884, 0887/ 542 582

Елена Кандева – администратор на проекта – тел. 0888/ 421 751

Е – мейл: [email protected]

ЗАБЕЛЕЖКА: Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват с цел популяризиране и презентиране на конкурса и проекта „Народните будители и Аз“.


Регламент 2015-2016

> Вижте подробна информация за Регламента за Индивидуално участие от VI-то издание на проекта /2015-2016 г./

Регламент 2016-2017

> Вижте подробна информация за Регламента за Индивидуално участие от VII-то издание на проекта /2016-2017 г./

Регламент 2017-2018

> Вижте подробна информация за Регламента за Индивидуално участие от VIII-то издание на проекта /2017-2018 г./

Регламент 2018-2019

> Вижте подробна информация за Регламента за Индивидуално участие от IX-то издание на проекта /2018-2019 г./

Регламент 2019-2020

 > Вижте подробна информация за Регламента за Индивидуално участие от X-то издание на проекта /2019-2020 г./

Регламент 2020-2021

 > Вижте подробна информация за Регламента за Индивидуално участие от XI-то издание на проекта /2020-2021 г./

Регламент 2021-2022

 > Вижте подробна информация за Регламента за Индивидуално участие от XII-то издание на проекта /2021-2022 г./

Регламент 2022-2023

 > Вижте подробна информация за Регламента за Индивидуално участие от XIII-то издание на проекта /2022-2023 г./