Сава Доброплодни

Сава Доброплодни

Български книжовник, педагог, театрален деец, почетен член на БКД (1884). Основава (1856) в Шумен първото класно девическо училище в България. Съставя и издава учебни помагала. Побългарената му комедия “Михал” (1853), поставена от него в Шумен на 15 авг. 1856, е едно от първите театрални представления в България. Пиеси, преводи, автобиография.