Панайот Волов

Панайот Волов

Организатор и ръководител на Априлското въстание в ІV революционен окръг. Учи в родния си град Шумен, а по-късно – в Букурещ, Болград, Одеса и Николаев. От 1873 г. е учител и директор на училище в Шумен, където ръководи местния революционен комитет и участва в Общото събрание на БРЦК в Букурещ през 1874 г. Съдейства за подготовката на Старозагорското, а след това на Априлското въстание. Участва в работата на Гюргевския революционен комитет, който го определя за апостол на ІV революционен окръг.