Найден Геров

Найден Геров

Български книжовник, езиковед, учител и общественик. Автор е на „Речник на блъгарский язик с тлъкувание речити на блъгарски и руски“ (1895–1904). Учи в в гръцко училище в Пловдив и при Неофит Рилски, по чието настояване  заминава за Одеса, където завършва Ришельовския лицей (1845). Приема руско поданичество, завръща се в Копривщица,  където преподава в откритото от него двукласно училище„Свети Кирил и Свети Методий“ (1846–1850). Взема активно участие в борбата срещу фанариотското духовенство. Публикува статии в периодичния печат в защита на българските национални интереси. По време на Кримската война от 1853–1856 г. подпомага национално-освободителното движение и полага грижи за учебното дело. Вицеконсул на Русия в Пловдив(1857) . По време на Априлското въстание от 1876 г. развива дейност в защита на българския народ.