Константин Фотинов

Константин Фотинов

Български учител и редактор. От 1828 г. става учител и се занимава усилено и с книжовна дейност. В същата година създава в град Смирна (днес Измир) смесено елино-българско училище, с изучаване на  български, гръцки и френски език. Редактор и издател е на първото българско списание с енциклопедичен характер ,,Любословие”, излизало в Смирна от 1844 г. до 1846 г. Чрез него той укрепва националното съзнание на българския народ и да повдига неговото самочувствие чрез примери от родната му история. Поместени са статии по история, български език, география, медицина, религия, морал и др. Със своето разнообразно съдържание списанието изиграва немалка роля за развитието на българското образование в средата на XIX в. Във връзка с нуждите на преподавателите Фотинов издава и някои учебни помагала: ,,Болгарский разговорник”,превежда от гръцки ,,Общое землеописание” и др.