Константин Преславски

Константин Преславски

Старобългарски писател, проповедник, преводач и поет, първият преславски епископ (от 894 г.). Виден представител на Преславската книжовна школа. Най-значителното му произведение е „Учително евангелие” със стихотворен предговор, известен като „Азбучна молитва”, на „Историкии” – първият летописен труд на славянски език, който съдържа сведения за владетели и събития от „сътворението на света” до 894 г. и други. Константин Преславски е един от строителите на българския книжовен език, полага основите на българската проповедническа традиция и е един от основоположниците на българската църковна поезия.