Иларион Макариополски

Иларион Макариополски

Деец на църковно националното движение. Роден в гр. Елена. Учи последователно в родния си град, в гр. Арбанаси, в Карея (Атон), на о. Андрос, в Цариград, Атина. Замонашва се в Хилендарския манастир. От 1844 г. е най-близък съратник на Неофит Бозвели. Заедно с него изготвя първите програмни документи на църковното движение. През 50-те и 60-те години на ХІХ в. се откроява като най-авторитетния водач на църковните борби. Ръкоположен за епископ (1858); инициатор за организиране на т.нар. Великденска акция (3 април 1860 г.), изразяваща се в открито отхвърляне на църковното подчинение на българите на Вселенската патриаршия. След учредяването на Българската екзархия е избран за Търновски митрополит.