Евлоги Георгиев

Евлоги Георгиев

Роден в Карлово. Учил в родния си град и в Пловдив. За кратко време бил учител в Карлово. През 1839 г. се установил в Букурещ, където започнал търговска дейност. Заедно с брат си Христо натрупали богатство като изнасяли ориз, памук, жито, кожи и др. От Англия внасяли прежди, платове, захар, подправки, кафе. Братя Георгиеви били най-богатите български търговци и банкери от ХІХ век. Дарявали големи суми пари за издръжка на ученици в чужбина, за дружества, читалища, болници, училища в България и Румъния. След Освобождението Евлоги Георгиев дарил мястото и средствата за построяване на висше училище в България – днешния Софийски университет.