Георги Търнев

Георги Търнев

Участник в националноосвободителното движение. Роден в Пловдив. Брат на Христо Търнев. Един от сподвижниците на В. Левски. След неговата гибел емигрира в Румъния, където постъпва в жандармерията и придобива военни знания. В края на 1875 се завръща в родния си град и заедно с брат си Христо държат бащиния си хан. Влиза в състава на местния революционен комитет и оказва материална подкрепа при подготовката на Априлското въстание 1876. След избухване на въстанието оглавява чета от 60 души, с която влиза в сражения с башибозуците при с. Старо Ново село (дн. Старосел), Пловдивско. След неуспеха на въстанието се присъединява към групата, предвождана от Т. Каблешков, с намерение да емигрира в Румъния, но е убит от преследваща ги турска потеря.