Васил Петлешков

Васил Петлешков

Роден в Брацигово. Учи в родния си град, а през 1873 г. – няколкомесечни медицински курсове в Цариград. Създател на читалището в Брацигово. Председател на революционния комитет в Брацигово. По негова инициатива се създава женското дружество „Надежда“. Участва като делегат на революционното народно събрание в Оборище. Избран в комисията, която разработва плана за въстаническите действия. Организира подготовката на Брациговски район за Априлското въстание 1876 г. при обявяването му е в Панагюрище, връща се в Брацигово и на другия ден обявява началото на бунта. Ръководи въстаническите действия в района. Заловен и подложен на зверски изтезания, поема цялата отговорност върху себе си, на път за Пловдив поглъща отрова и е доубит от заптиетата.