Баба Тонка Обретенова

Баба Тонка Обретенова

Деятелка на националнореволюционното движение, куриерка на Българския революционен централен комитет в Букурещ. Родена в Русе. Омъжена за Тихо Обретенов – образован и патриотично настроен богат търговец. В техния дом, разположен на самия бряг на р. Дунав и снабден със специално скривалище, намерили топъл прием много революционни дейци, преследвани от османските власти. Тук се провеждали тайни заседания, подготвяли се съзаклятия. Б.Т. изпълнявала ролята на куриер, пренасяла оръжие, кореспонденция и пр. между Румъния и България. Същевременно полагала и големи грижи за затворените в русенския затвор революционери и патриоти. През 1864 тя застанала начело на бунта на русенските жени, които се обявили против гръцкия владика Синесий, който отказал да води богослужението в черквата на български език. Своя родолюбив и безстрашен дух тя предала и на своите деца. Четирима от синовете и едната и дъщеря взели дейно участие в националнореволюционното движение: Петър и Ангел се включили в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа; Никола бил помощник-апостол в III-Врачански, революционен окръг по време на подготовката на Априлското въстание 1876, а Георги бил убит като четник в четата на Стоил войвода.