Ангел Кънчев

Ангел Кънчев

Деец на националнореволюционното движение, помощник на В. Левски. Роден в Трявна. Първоначално учил в родния си град, а след това в Русе. Продължил образованието си като стипендиант в Болградската гимназия (Бесарабия), а след това се прехвърлил във Военното училище в Белград (Сърбия). Включил се дейно в националнореволюционното движение и през с.г. бил определен от Българския революционен централен комитет в Букурещ за помощник на В. Левски. В края на август с. г. той се срещнал с Апостола в Ловеч и получил от него задачата да се заеме с организационна и агитационна дейност в Северна България. За кратко време К. успял да разгърне широка дейност. На 5 март 1872 направил опит да се прехвърли тайно в Румъния, но на русенското пристанище бил издаден и обграден от полицейските власти. За да не бъде заловен жив, сложил сам край на живота си.