Анастасия Димитрова

Анастасия Димитрова

Първата жена учителка в България през епохата на Възраждането. Родена в Плевен. Получила образованието си в Карлово при известните български просветни възрожденски дейци Р. Попович и Б. Петков. През 1840 открива първото българско светско девическо училище в родния си град. След кратко прекъсване през 1842 отново продължава учителската си дейност, която упражнява в продължение на няколко десетилетия. През 1894 посещава Ерусалим и приема монашество под името Ана. Скоро след това умира в същия град.