ІІІ направление

Финал: Областно (Градско) състезание между паралелките – Първенци на общините (Районите)

/5 – 7 КЛАС и 8-11 КЛАС/ срок до 14.05.2014 г. или 06.06.2014 г.

Състезанието се провежда по алгоритъма на общинското (районно) състезание със следните допълнения:
Веднага след приключване на общинските (районни) състезания се изтегля жребия за областното (градско) състезание.

1. Всяко училище след приключване на общинския (районен) кръг, до един ден изпращат биографиите на патроните на паралелките първенци на електронните адреси на представители на журито, където при необходимост се нанасят корекции. Журито връщат биографиите в срок от 2 до 4 дни.

2. В деня на финала на областното (градско) състезание е определено специално жури в състав: академик Георги Марков, академик Антон Дончев, академик Константин Косев, професор Иван Маразов, Иван Гранитски – издател, и представители на СУ и ПУ, и на Регионалния исторически музей Пловдив. Те имат за задача да следят за спазването на регламента от състезанието, като за целта водят протокол.

3. Всички ученици, участници във финалите, директорите на училищата и педагогическите съветници, получават грамоти от президентите на Ротари клубовете в Пловдив, Зонта клуб – Пловдив, кмета на град Пловдив и Областния управител.

Паралелките, класирани като победители и заели призови места на градския (областен) етап получават голямата награда на състезанието – двудневни и еднодневни екскурзии до място с историческо значение в България осигурени от кметовете на общините, Ротари клубове, Зонта клуб Пловдив и спонсори.