Документи за проекта Народните будители и Аз

На по-долните линкове ще намерите всички необходими документи, свързани с организирането на съревнования по проекта Народните будители и Аз.

1. Списък на народните будители
2. Регламент на проекта
3. Резюме на проекта
4. Писмо до директорите на област Пловдив и гр.Пловдив

5. Писмо на областния управител на област Пловдив

Документи от третото издание на проекта Народните будители и Аз (2012-2013 г.):

1. Писмо до директорите на училищата
2. Писмо от СУ – исторически факултет
3. Писмо от СУ – факултат по славянски филологии
4. Писмо на областния управител на област Пловдив
5. Писмо от МОМН до началниците на РИО
6. Протокол №8 от заседанието на УС на НСОРБ
7. Писмо от вицепрезидента на Република България г-жа Маргарита Попова
8. Писмо от Министъра на образованието и науката – проф. д-р Анелия Клисарова
9. Поздравителен адрес от Дистрикт гуверньора на Ротари България – Атанас Атанасов

Документи от осмото издание на проекта Народните будители и Аз (2017-2018 г.):

1. Сценарий + стихотворението “Хаджи Димитър”
2. Поздравителни адреси – копия
3. Списък на училищата – първенци с паралелките, патрони, директори, класни ръководители
4. График на състезанията в гр. Пловдив и област Пловдив
5. Списък на участващите училища и паралелки
6. Копия от видовете грамоти и Покана за 3 юни 2018 г.
7. Протоколите от финалите, полуфиналите и четвърт финалите
8. Списъци с гостите
9. Публикации – книжни и електронни
10. Благодарствено писмо до участниците от Интеракт
11. Регламент и материали

Документи от деветото издание на проекта Народните будители и Аз (2018-2019 г.):

  1. Поздравителен адрес от Началника на кабинета на Президента на Република България – Иво Христов
  2. Слово на доц. Кирчо Атанасов от Отчитането на 8-мото издание и старт на 9-тото издание – 30.10.2018 г.
  3. Писмо от Министъра на образованието и наукта – Красимир Вълчев
  4. Поздравителен адрес от Кмета на Община Пловдив – инж. Иван Тотев
  5. Поздравителен адрес от Председателя на СБУ – д. ик. н. Янка Такева
  6. Писмо от издателство “Просвета”, от Председателя на СД – Йоана Томова
  7. Поздравителен адрес от Бригаден генерал Явор Матеев – Командир на 68 Бригада Специални сили
  8. Национално жури – контакти