Документи за проекта Народните будители и Аз 2013-2014

На по-долните линкове ще намерите всички необходими документи, свързани с организирането на съревнования по проекта Народните будители и Аз.

1. Списък на народните будители
2. Регламент на проекта
3. Резюме на проекта
4. Писмо до директорите на област Пловдив и гр.Пловдив

5. Писмо на областния управител на област Пловдив

Документи от третото издание на проекта Народните будители и Аз (2012-2013 г.):

1. Писмо до директорите на училищата
2. Писмо от СУ – исторически факултет
3. Писмо от СУ – факултат по славянски филологии
4. Писмо на областния управител на област Пловдив
5. Писмо от МОМН до началниците на РИО
6. Протокол №8 от заседанието на УС на НСОРБ
7. Писмо от вицепрезидента на Република България г-жа Маргарита Попова
8. Писмо от Министъра на образованието и науката – проф. д-р Анелия Клисарова
9. Поздравителен адрес от Дистрикт гуверньора на Ротари България – Атанас Атанасов