Индивидуално участие

 

Ротари проект „Народните будители и Аз“ – индивидуално участие

В Ротари проекта „Народните будители и Аз“, освен традиционното участие на цели паралелки, могат да се състезават и отделни ученици в конкурс за Индивидуално участие. Учениците, които вземат участие индивидуално, могат да бъдат както от състезаващите се паралелки в Груповото участие на проекта, така и от паралелки, неучастващи в него.

Индивидуалното участие за първи път се проведе в VI-тото издание на Национални проект „Народните будители и Аз“. В него всяка година се задават различни теми за творческа дейност, свързани с живота и делото на народните будители. Имат право на участие всички ученици от 5 до 11 клас, разпределени в две възрастови групи: 5 -7 клас и 8-11 клас.

Целта е да се насърчава вътрешната потребност за творческа и индивидуална изява на учениците чрез възкресяване на спомена за постиженията на националните ни герои и бележити исторически събития. Със средствата на художественото слово и изобразителното изкуство, участниците в конкурса трябва да изразят своята представа и отношение към тези велики личности и събития.

Конкурсът протича в няколко етапа, като класираните за всеки следващ етап ще бъдат уведомявани от организаторите за изискванията към тях.

Критерии за оценка:

  • Оригиналност на идеята, претворяваща темата.
  • Нестандартна гледна точка към величавите събития и личности на Априлската епопея, към делото и подвига на безсмъртния поет, към заветите и вдъхновяващия пример, които ни оставят.
  • Адекватна интерпретация на избраната тема.
  • Проява на богата езикова и литературна култура, на интелектуален потенциал и хуманитарна образованост в създадените писмени творби.
  • Съобразяване на рисунката с посочения формат.
  • Високо качество в техническо отношение.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират, с цел популяризиране и презентиране на конкурса и Ротари проекта „Народните будители и Аз“.

Контакти:

доц. Кирчо Атансов – автор и ръководител на проекта; телефон: 0887/531 – 884
Елена Кандева – администратор на проекта; телефон: 0888/421 – 751
e–mail: buditeli2014@abv.bg


Регламент 2015-2016

> Вижте подробна информация за Регламента за Индивидуално участие от VI-то издание на проекта /2015-2016 г./

Регламент 2016-2017

> Вижте подробна информация за Регламента за Индивидуално участие от VII-то издание на проекта /2016-2017 г./

Регламент 2017-2018

> Вижте подробна информация за Регламента за Индивидуално участие от VIII-то издание на проекта /2017-2018 г./

Регламент 2018-2019

> Вижте подробна информация за Регламента за Индивидуално участие от IX-то издание на проекта /2018-2019 г./